Detalle Documento
Idioma: Polish
 

The Purchasing Chessboard™. Praktyki zakupowe na rynku zdominowanym przez dostawców
 

Empresa:

A.T. Kearney


Rosnące ceny energii, wzrost popytu na surowce w krajach rozwijających się, ale przede wszystkim konsolidacja dostawców, radykalnie zmieniły charakter rynku, na jakim działa współczesny kupiec. Silna pozycja dostawców wymusza na nabywcach szybkie dostosowywanie się do nowych warunków. Firma A.T. Kearney opracowała "Purchasing chessboard", która jest wynikiem obserwacji i doświadczeń zdobytych podczas realizacji tysięcy projektów optymalizacji zakupów na całym świecie. Narzędzie to może ułatwić opanowanie technik pracy działu zakupów.

 



más información >>
(enlace externo)
  
 
 
Consulte los Documentos de A.T. Kearney en:
 English  German  Italian  Spanish

 

Otros Documentos de
A.T. Kearney
en Polish
:
(No hay otros Documentos en Polish disponible)